Прес контакт

Почитувани,

За сите ваши прашања поврзани со медиумите ви стоиме на располагање на elektrodistribucijapress@evn.mk