Менаџмент


Матиас Шаибелрајтер

Менаџер на Електродистрибуција ДООЕЛ

 

Сашо Салтировски

Менаџер на Електродистрибуција ДООЕЛ