Менаџмент

Харалд Дамерер

Менаџер на Електродистрибуција ДООЕЛ

Сашо Салтировски

Менаџер на Електродистрибуција ДООЕЛ