Капацитет на напојни трансформаторски станици за приклучување на фотоволтаични системи

Податоците се од информативен карактер, за официјални податоци треба да се обратите со барање до ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

Датум на последно ажурирање на податоците 01.04.2024 година.