Na kontaktoni

Elektrodistribuimi SHPKNJP
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Telefon: 02 3205 300, 0890 88888
[email protected]

 

* Fushat e detyrueshme