Qendra Energo e Konsumatorëve

QEK Gjorçe Petrov, Shkup

Rr. 1409 nr. 1, Shkup, Maqedoni
skopjegorcepetrov@evn.mk

QEK Vasil Glavinov, Shkup

Rr. Bosna i Hercegovina bb, Shkup, Maqedoni
skopjevasilglavinov@evn.mk

QEK Aerodrom, Shkup

Bul. ASNOM bb, Shkup, Maqedoni
skopjeaerodrom@evn.mk

QEK Tetovë

Rr. Ilirija bb, 1200 Tetovë, Maqedoni
tetovo@evn.mk

QEK Kumanovë

Rr. Done Bozhinov nr. 13, 1300 Kumanovë, Maqedoni
kumanovo@evn.mk 

QEK Kratovë

Rr. Ilindenska nr. 2, 1360 Kratovë, Maqedoni
kratovo@evn.mk

QEK Koçani

Bul. Goce Delcev nr. 1, 2300 Koçani, Maqedoni
kocani@evn.mk

QEK Shtip

Rr. Partizanska bb, 2000 Shtip, Maqedoni
stip@evn.mk

QEK Dellçevë

Bul. Makedonija bb, 2320 Delçevë, Maqedoni
delcevo@evn.mk

QEK Strumicë

Bul. Balkanska nr. 18, 2400 Strumicë, Maqedoni
strumica@evn.mk

QEK Gjevgjeli

Rr. 7 Noemvri nr. 53, Gjevgjeli, Maqedoni
gevgelija@evn.mk

QEK Kavadar

Rr. Industriska, bb, Negotinë, Maqedoni
kavadarci@evn.mk

QEK Veles

Rr. Naum Naumovski-Borce nr. 15, 1400 Veles, Maqedoni
veles@evn.mk

QEK Gostivar

Rr. Goce Delcev nr. 45, 1230 Gostivar, Maqedoni
gostivar@evn.mk 

QEK Kërçovë

Rr. Metodija Stefanoski nr. 1, 6250 Kërçovë, Maqedoni
kichevo@evn.mk

QEK Strugë

Rr. Mini servisna zona bb, 6330 Strugë, Maqedoni
struga@evn.mk

QEK Ohër

Bul. Makedonski Prosvetiteli nr. 17, 6000 Ohër, Maqedoni
ohrid@evn.mk

QEK Prilep

Rr. Lece Koteski p/n, 7500 Prilep, Maqedoni
prilep@evn.mk

QEK Manastir

Rr. Borimecka bb, 7000 Manastir, Maqedoni
bitola@evn.mk