Qendra Energo e Konsumatorëve

QEK Gjorçe Petrov, Shkup

Rr. 1409 nr. 1, Shkup, Maqedoni
[email protected]

QEK Vasil Glavinov, Shkup

Rr. Bosna i Hercegovina bb, Shkup, Maqedoni
[email protected]

QEK Aerodrom, Shkup

Bul. ASNOM bb, Shkup, Maqedoni
[email protected]

QEK Tetovë

Rr. Ilirija bb, 1200 Tetovë, Maqedoni
[email protected]

QEK Kumanovë

Rr. Done Bozhinov nr. 13, 1300 Kumanovë, Maqedoni
[email protected] 

QEK Kratovë

Rr. Ilindenska nr. 2, 1360 Kratovë, Maqedoni
[email protected]

QEK Koçani

Bul. Goce Delcev nr. 1, 2300 Koçani, Maqedoni
[email protected]

QEK Shtip

Rr. Partizanska bb, 2000 Shtip, Maqedoni
[email protected]

QEK Dellçevë

Bul. Makedonija bb, 2320 Delçevë, Maqedoni
[email protected]

QEK Strumicë

Bul. Balkanska nr. 18, 2400 Strumicë, Maqedoni
[email protected]

QEK Gjevgjeli

Rr. 7 Noemvri nr. 53, Gjevgjeli, Maqedoni
[email protected]

QEK Kavadar

Rr. Industriska, bb, Negotinë, Maqedoni
[email protected]

QEK Veles

Rr. Naum Naumovski-Borce nr. 15, 1400 Veles, Maqedoni
[email protected]

QEK Gostivar

Rr. Goce Delcev nr. 45, 1230 Gostivar, Maqedoni
[email protected] 

QEK Kërçovë

Rr. Metodija Stefanoski nr. 1, 6250 Kërçovë, Maqedoni
[email protected]

QEK Strugë

Rr. Mini servisna zona bb, 6330 Strugë, Maqedoni
[email protected]

QEK Ohër

Bul. Makedonski Prosvetiteli nr. 17, 6000 Ohër, Maqedoni
[email protected]

QEK Prilep

Rr. Lece Koteski p/n, 7500 Prilep, Maqedoni
[email protected]

QEK Manastir

Rr. Borimecka bb, 7000 Manastir, Maqedoni
[email protected]