Qendra Energo e Konsumatorëve

QEK Gjorçe Petrov, Shkup

Rr. 1409 nr. 1, Shkup

QEK Vasil Glavinov, Shkup

Rr. Bosna i Hercegovina 17, Shkup

QEK Aerodrom, Shkup

Bul. ASNOM nr. 19, Shkup

QEK Tetovë

Rr. Ilirija bb, 1200 Tetovë

QEK Kumanovë

Rr. Done Bozhinov nr. 13, 1300 Kumanovë

QEK Kratovë

Rr. Ilindenska nr. 2, 1360 Kratovë

QEK Koçani

Bul. Goce Delcev nr. 1, 2300 Koçani

QEK Shtip

Rr. Partizanska bb, 2000 Shtip

QEK Dellçevë

Bul. Makedonija bb, 2320 Delçevë

QEK Strumicë

Bul. Balkanska nr. 18, 2400 Strumicë

QEK Gjevgjeli

Rr. 7 Noemvri nr. 53, Gjevgjeli

QEK Kavadar

Rr. Industriska, bb, Negotinë,

QEK Veles

Rr. Naum Naumovski-Borce nr. 15, 1400 Veles

QEK Gostivar

Rr. Goce Delcev nr. 45, 1230 Gostivar

QEK Kërçovë

Rr. Metodija Stefanoski nr. 1, 6250 Kërçovë

QEK Strugë

Rr. Mini servisna zona bb, 6330 Strugë

QEK Ohër

Bul. Makedonski Prosvetiteli nr. 17, 6000 Ohër

QEK Prilep

Rr. Lece Koteski p/n, 7500 Prilep

QEK Manastir

Rr. Borimecka bb, 7000 Manastir