Дополнителни услуги

Електродистрибуција ДООЕЛ ви нуди услуги поврзани со дистрибуција на електрична енергија. 
Услугите и цените кои Ви ги нудиме можете да ги најдете на нашиот официјален ценовник.

Ценовник на услуги

За подетални информации за услугите обратете се во 19-те Корисничко Енерго Центри на територијата на Македонија или Центарот за односи со корисници.