Raporto vjedhje

Të nderuar, ju lutemi t’i shënoni informatat tuaja në formularin më poshtë. Të njejtat do të shqyrtohen me kujdes dhe do të trajtohen si konfidenciale. Raportimi mund të jetë edhe anonim.

Me respekt,
Elektrodistribuimi SHPKNJP Shkup* Fushat e detyrueshme